Vrtojbenska cesta (podboj pod železniško progo) – II. faza

www.eu-skladi.si

Investitor

Občina Šempeter-Vrtojba

Kratek opis projekta

Vrtojbenska cesta je potrebna obnove zaradi dotrajanosti vozišča, robnikov pločnikov in neustrezne kanalizacije in vodovoda. Predvidena je ureditev cestne površine, s pločniki in kolesarsko stezo ter rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda. Cesta in infrastruktura je bila delno obnovljena od krožišča do uvoza na parkirišče v lasti podjetja Mahle. Ostala ulica bo urejena v treh fazah: od železniškega prehoda do uvoza na parkirišče podjetja Mahle, podboj pod železnico in od železniškega prehoda do pošte.

 

1. faza (od železniškega prehoda do uvoza na parkirišče podjetja Mahle)

Celotna vrednost 1. faze: 481.216,01 € z DDV

Vrednost sredstev Kohezijskega sklada: 79.474,61 €

V letu 2018 je Občina Šempeter-Vrtojba pristopila k sanaciji dela ceste od parkirišča do železniškega prehoda v dolžini približno 220 m. Vzdolž celotne trase se izvede novogradnja javne razsvetljave.

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

2. faza (preboj pod železnico)

Ker Vrtojbensko cesto seče železniška proga, je poseg nekoliko bolj zapleten, saj mora tudi med deli železniški promet potekati nemoteno. Za podboj pod železnico, pod katero bo prenovljena kanalizacija speljana, je bil opravljen javni razpis in kot najugodnejši ponudnik za omenjena dela je bil izbran za izvajalca del ADRIAPLAN d.o.o. iz Sežane. Vrednost pogodbenih del, ki bodo izvedene v letu 2019 je 118.193,21 EUR.

V času zapore je ukinjeno postajališče Šempeter pri Gorici – Mahle. Nadomestno postajališče mestnega prometa v obe smeri je Šempeter pošta.

Skip to content