WiFi4EU – brezplačen brezžični dostop do interneta za evropske državljane (EU sredstva)

Trajanje projekta: 18 mesecev – do 12. 6. 2021

Vrednost projekta: 15.000 €

Oprema in namestitev omrežja sta v celoti financirana s strani Evropske komisije v okviru projekta WiFi4EU.

Evropska komisija je 29. oktobra 2019 objavila rezultate tretjega razpisa v okviru pobude WiFi4EU za brezplačni dostop do brezžičnega interneta na javnih mestih, ki je potekal septembra istega leta. Na razpis se je prijavilo približno 11.000 občin iz vseh sodelujočih držav, in sicer iz članic EU, Islandije in Norveške. Skupna vrednost razpisa je 26,7 milijona evrov, bone v vrednosti 15.000 evrov je prejelo 1.780 občin; poleg 31 slovenskih tudi Občina Šempeter – Vrtojba.

 

Cilj projekta

Denarna podpora v znesku 15.000 evrov na občino je namenjena izgradnji omrežij, ki se ne prekrivajo z zasebnimi ali javnimi brezplačnimi storitvami brezžičnega interneta primerljive kakovosti na istih javnih mestih. Pobuda WiFi4EU bo pripomogla k uresničevanju vizije, da bodo vse evropske vasi in mesta do leta 2020 v glavnih prostorih javnega življenja imeli prosto internetno povezavo.

Kaj bo izvedeno v Občini Šempeter-Vrtojba?

Brezplačen brezžični dostop do interneta je urejen na 6 lokacijah:

  • trg Ivana Roba Šempeter pri Gorici,
  • Športni park Šempeter,
  • Športni center Šempeter-Vrtojba,
  • središče Vrtojbe,
  • Mladinski center Vrtojba,
  • Mednarodni mejni prehod Vrtojba v prehodu 1A.