Razpisi in pozivi

Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Šempeter-Vrtojba
Datum objave: 1. 7. 2022 7:06
Rok: 20. 9. 2022 23:59
Številka: 3525-2/2022-1

Občina Šempeter-Vrtojba razpisuje dodelitev naslednjih neprofitnih stanovanj v najem:

  1. Trisobno stanovanje št. 17 v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 62/a v Šempetru pri Gorici, s skupno površino 69,45 m2 (brez parkirnega mesta v podzemni garaži 60,07 m2) in trenutno mesečno neprofitno najemnino 253,98 EUR.
  2. Trisobno stanovanje št. 210 v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Ivana Suliča 10C v Šempetru pri Gorici, s skupno površino 64,28 m2 in trenutno mesečno neprofitno najemnino 215,67 EUR.

Stanovanja bodo upravičencem dodeljena po prednostni listi, ki bo izdelana na podlagi tega razpisa. Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 22,60 EUR.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter - Vrtojba
Datum objave: 22. 2. 2022 14:13
Rok: 17. 11. 2022 23:59
Številka: 3541-8/2021-1

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE v Občini Šempeter - Vrtojba.
Do nepovratnih sredstev so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Šempeter - Vrtojba, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb. 

Potekli razpisi

Skip to content