Razpisi in pozivi

Javni razpisi
Povabilo k podaji predloga za izvolitev 2 kandidatov za elektorje in 1 kandidata za predstavnika lokalnih interesov v Državnem svetu RS
Datum objave: 21. 9. 2022 14:14
Rok: 3. 10. 2022 12:00
Številka: 0322-6/2022-2

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obvešča o začetku postopka za izvolitev dveh elektorjev za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu RS in kandidata za člana Državnega sveta RS.
Kandidate za predstavnike v volilna (elektorska) telesa in kandidate za člane Državnega sveta lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan.


Upoštevali bomo pobude, ki bodo oddane na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici s pripisom 'Imenovanje elektorjev in DS' ali poslane po e-pošti na info@sempeter-vrtojba.si , da bodo prispele do vključno 3. 10. 2022 do 12:00 ure.


Komisija bo predloge obravnavala na prvi naslednji seji komisije.


Javne objave in razpisi
Razglas o zapuščenem vozilu
Datum objave: 15. 9. 2022 10:57
Rok: 14. 12. 2022 15:00
Številka: 06115-22/2022

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava je objavila razglas o najdenem vozilu Peugeot 206 rdeče barve, ki se je nahajalo v Vrtojbi (št. parcele 663/12 k.o. Vrtojba). Lastnika zapuščenega vozila se poziva, da vozilo prevzame pri izvajalcu za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Industrijska cesta 2, Nova Gorica, najpozneje do 14.12.2022.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter - Vrtojba
Datum objave: 22. 2. 2022 14:13
Rok: 17. 11. 2022 23:59
Številka: 3541-8/2021-1

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE v Občini Šempeter - Vrtojba.
Do nepovratnih sredstev so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Šempeter - Vrtojba, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb. 

Potekli razpisi

Skip to content