Razpisi – sofinanciranja

Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mora organ v svetovni splet posredovati dokumentacijo o članih komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov in prejemnike in višino prejetih sredstev v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi.

2022

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2022

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2022

2021

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2021

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2021

2020

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2020

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2020

2019

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2019

2018

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2018

2017

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2017

Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mora organ v svetovni splet posredovati dokumentacijo o članih komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov in prejemnike in višino prejetih sredstev v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi.

2022

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2022

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2022

2021

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2021

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2021

2020

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2020

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2020

2019

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2019

2018

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2018

2017

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2017

Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mora organ v svetovni splet posredovati dokumentacijo o članih komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov in prejemnike ter višino prejetih sredstev v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi.

2022

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2022

2021

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2021

2020

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020

Prejemniki sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020

2019

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempetr-Vrtojba v letu 2019

Prejemniki sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019

2018

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2018

Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mora organ v svetovni splet posredovati dokumentacijo o članih komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov in prejemnike ter višino prejetih sredstev v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi.

2022

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

2021

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

2020

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

2019

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetji ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

2018

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Upravičenci po Javnem razpisu za gospodarstvo na območju Občine Šempeter 2018

2017

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju OŠ-V

Upravičenci po Javnem razpisu za gospodarstvo na območju Občine Šempeter 2017

Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mora organ v svetovni splet posredovati dokumentacijo o članih komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov in prejemnike ter višino prejetih sredstev v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi.

2022

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022

2021

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021

2020

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020

2019

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019

2018

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018

Upravičenci po Javnem razpisu za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter 2018

2017

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017

Upravičenci po Javnem razpisu za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter 2017

Skip to content