Razpisi – sofinanciranja

Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mora organ v svetovni splet posredovati dokumentacijo o članih komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov in prejemnike in višino prejetih sredstev v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi.

2024

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2024

2023

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2023

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2023

2022

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2022

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2022

Zaključno poročilo 2022

2021

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2021

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2021

Zaključno poročilo 2021

2020

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2020

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2020

Zaključno poročilo 2020

2019

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2019

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2019

Obrazec za končno poročilo za leto 2019

2018

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2018

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2018

Obrazec za končno poročilo za leto 2018

2017

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2017

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v letu 2017

Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mora organ v svetovni splet posredovati dokumentacijo o članih komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov in prejemnike in višino prejetih sredstev v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi.

2024

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2024

2023

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2023

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov športa v letu 2023

2022

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2022

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov športa v letu 2022

Zaključno poročilo 2022

2021

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2021

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov športa v letu 2020

Zaključno poročilo 2021

2020

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2020

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov športa v letu 2020

Zaključno poročilo 2020

2019

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2019

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov športa v letu 2019

Obrazec za končno poročilo za leto 2019

2018

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2018

Obrazec za končno poročilo za leto 2018

2017

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2017

Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mora organ v svetovni splet posredovati dokumentacijo o članih komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov in prejemnike in višino prejetih sredstev v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi.

2024

Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2024

2023

Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2023

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2023

2022

Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2022

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2022

Zaključno poročilo 2022

2021

Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2021

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2021

Zaključno poročilo 2021

2020

Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2020

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2020

Zaključno poročilo 2020

2019

Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2019

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2019

Obrazec za končno poročilo za leto 2019

2018

Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2018

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2018

Obrazec za končno poročilo za leto 2018

2017

Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2017

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2017

Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mora organ v svetovni splet posredovati dokumentacijo o članih komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov in prejemnike in višino prejetih sredstev v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi.

2024

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2024

2023

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2023

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2023

2022

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2022

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2022

Zaključno poročilo 2022

2021

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2021

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2021

Zaključno poročilo 2021

2020

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2020

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2020

Zaključno poročilo 2020

2019

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2019

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2019

Obrazec za končno poročilo za leto 2019

2018

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2018

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2018

Obrazec za končno poročilo za leto 2018

2017

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2017

Prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2017

Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mora organ v svetovni splet posredovati dokumentacijo o članih komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov in prejemnike ter višino prejetih sredstev v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi.

2024

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2024

2023

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2023

2022

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2022

Prejemniki sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2022

Zaključno poročilo 2022

2021

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2021

Prejemniki sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2021

Zaključno poročilo 2021

2020

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020

Prejemniki sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020

Zaključno poročilo 2020

2019

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019

Prejemniki sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019

2018

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2018

Prejemniki sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2018

Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mora organ v svetovni splet posredovati dokumentacijo o članih komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov in prejemnike ter višino prejetih sredstev v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi.

2023

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Zaključno poročilo 2023

2022

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Upravičenci po Javnem razpisu za gospodarstvo na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022

Zaključno poročilo 2022

2021

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Upravičenci po Javnem razpisu za gospodarstvo na območju Občine Šempeter-Vrtojba 2021

Zaključno poročilo 2021

2020

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Upravičenci po Javnem razpisu za gospodarstvo na območju Občine Šempeter-Vrtojba 2020

Zaključno poročilo 2020

2019

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetji ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Upravičenci po Javnem razpisu za gospodarstvo na območju Občine Šempeter-Vrtojba 2019

2018

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

2017

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mora organ v svetovni splet posredovati dokumentacijo o članih komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov in prejemnike ter višino prejetih sredstev v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi.

2023

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2023

Zaključno poročilo 2023

2022

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022

Upravičenci po Javnem razpisu za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba 2022

Zaključno poročilo 2022

2021

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021

Upravičenci po Javnem razpisu za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba 2021

Zaključno poročilo 2021

2020

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020

Upravičenci po Javnem razpisu za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba 2020

Zaključno poročilo 2020

2019

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019

Upravičenci po Javnem razpisu za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba 2019

2018

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018

2017

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017