Zaščita prijaviteljev

Občina Šempeter-Vrtojba je kot zavezanec po Zakonu o zaščiti prijaviteljev sprejela Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo in tako določil notranjo pot za prijavo kršitve predpisov. Notranja pot za prijavo je namenjena prijavi kršitev predpisov, za katere posamezniki, ki so v delovnem ali podobnem razmerju z zavezancem (v nadaljevanju: prijavitelj), izvejo v delovnem okolju. Prijavitelj poda prijavo pisno ali ustno zaupniku, imenovanemu s posebnim sklepom.

Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev – splošne informacije

Pravilnik

Obrazec