Društva in ljubiteljske dejavnosti

ePravnik - brezplačno spletno orodje za pripravo pravnih dokumentov za nevladne organizacije

Društvo je neprofitna in nevladna organizacija civilne družbe. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z zakonom o društvih, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva.

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Ne glede na to pa gospodarska družba ne more ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, ki jo gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost. Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva.

Na območju občine Šempeter – Vrtojba se občani združujejo v različna društva, ki povezujejo starejše in mlajše na mnogih področjih.

Vpogled v podatke centralnega registra društev je ažuren register društev v Sloveniji, ki ga zagotavlja Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.

 

Društvo diabetikov Nova Gorica

Goriška cesta 15
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Stanislav Črvič
GSM: 031 622 397
E:diabetiki.gorica.sempeter @ gmail.com

davčna številka: 60751754
TRR: NKBM 04750 0000 0135 172

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1986 in združuje nad 500 članov, od tega okrog 50 iz naše občine. Temeljna naloga v društvu diabetikov je ozaveščanje, informiranje in izobraževanje članov in njihovih sorodnikov ter širše družbene skupnosti o sladkorni bolezni in njenih možnih posledicah. Sladkorna bolezen ne boli, posledice so pa zelo hude in zastrašujoče. Zato je potrebno poskrbeti za pravilno prehrano in kvalitetno življenje. Ob dnevu odprtih vrat, ki ga društvo organizira, potekajo meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka za vse občane. Organizira pa tudi tekmovanje mladih v znanju o sladkorni bolezni kjer sodelujeta osnovna in biotehniška šola. Sladkornim bolnikom in ostalim je na voljo enkrat tedensko brezplačni svetovalni telefon tako imenovana Modra številka.


Društvo ledvičnih bolnikov severnoprimorske regije

Ulica padlih borcev 13
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednica: Marija Drnovšček
GSM: 031 504 704
E:dlbsempeter @ gmail.com
W:www.dlb-sempeter.si

davčna številka: 89504348
TRR: NKBM 04750 0000 0246 431

Društvo ledvičnih bolnikov Šempeter pri Gorici je bilo ustanovljeno leta 1992. Društvo se financira s članarino, razpisi za finančna sredstva občin v katerih živijo ledvični bolniki, z razpisom fiho programa (fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij), z lastnimi prispevki članov ob raznih prireditvah in ostalih donacijah.

Namen in cilji društva:

 • Organizirano sodelovanje bolnikov z zdravniki in medicinskim osebjem.
 • Skrb za uveljavitev sodobnih načinov zdravljenja vseh ledvičnih bolnikov.
 • Obveščanje ljudi o zdravem načinu življenja in o pravilni prehrani v smislu omejevanja obolelosti ledvic.
 • Pomoč pri rehabilitaciji ledvičnih bolnikov zlasti dializnih bolnikov in njihovi prilagoditvi omejitvam pri novem načinu življenja.

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje

Enota Dnevni center ŠENT Nova Gorica

Bidovičeva 4
5000 Nova Gorica

W:www.sent.si

Enota Dnevni center ŠENT Nova Gorica
Vodja centra:
Margerita Humar
T: 05 330 96 00
F: 05 330 96 01
GSM: 031 371 992
E:
margerita.humar @ sent.si
 
Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog
T:
05 330 96 03
GSM: 031 607 245
E: meta.rutar @ sent.si
    tanja.sinigoj @ dc.sent.si

Terensko delo

Luka Mrak
GSM: 030 322 888
E: luka.mrak @ sent.si

davčna številka: 64350622
TRR: 03100 1001156985

Šent je nevladna organizacija, ki je namenjena v prvi vrti osebam s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem, strokovnjakom s tega področja in vsem, ki jih področje duševnega zdravja zanima. Deluje na področju celotne Slovenije v okviru 7 Centrov za duševno zdravje v skupnosti združuje 12 dnevnih centrov, 11 stanovanjskih skupin ter dnevni center za odvisnike od prepovedanih drog. Poleg tega je ustanovitelj 4 zaposlitvenih centrov, invalidskega podjetja ter zavoda za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov. 

Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog

Sedejeva 9 a
5000 Nova Gorica

Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog

(program deluje na območju severnoprimorske regije)

Sedejeva 9 a
5000 Nova Gorica


Župnijska Karitas Šempeter

Goriška cesta 15
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 393 63 57

Mirjan Mužina

Na Pristavi 31
5290 Šempeter pri Gorici

GSM: 040 671 774
E: mirjan.muzina @ gmail.com

davčna številka: 51905531
TRR: ABANKA 0510 0801 6293 567

Župnijska Karitas Vrtojba

Ulica 9. septembra 132, Vrtojba
5290 Šempeterpri Gorici

T: 05 393 72 80

Pavel Černe
Ul. 9. septembra 85, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 303 57 03
GSM: 041 795 322
E:anton.glescic @ siol.net

davčna številka: 21741883
TRR: PRIMORSKA GRANILNICA VIPAVA D.D. 6400 0942 4057 127


Rdeči Križ Slovenije, Območno združenje Nova Gorica

Ulica Tolminskih puntarjev 8
5000 Nova Gorica

T: 05 33 84 900
    05 33 84 902
E:nova-gorica.ozrk @ ozrks.si
W: www.novagorica.ozrk.si/

Občinska organizacija RK Šempeter – Vrtojba


Olga Leban
Ulica 9. septembra 98, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 303 51 64

davčna številka: 66451043
TRR: NKBM 0475 0000 0417 830

Uradne ure
Pon: 08.00-12.00
Sre: 08.00-12.00, 14.00-16.00
Pet: 08.00-12.00

Urnik skladišča
Čet: 14.00-16.00


Slovensko društvo hospic na Goriškem

SReČNA HIŠA
Tumova 5
5000 Nova Gorica 
E: s.primorska@hospic.si
T: 051 441 960

Slovensko društvo hospic je nevladna, neprofitna humanitarna organizacija, ustanovljena junija 1995. Osnovni program društva je oskrba hudo bolnih/ljudi z napredovalo kronično boleznijo v zaključni fazi in njihovih svojcev na domu, slednjih tudi v procesu žalovanja.

Programi hospica:
– spremljanje na domu,
– žalovanje odraslih,
– prostovoljstvo,
– žalovanje otrok in mladostnikov,
– detabuizacija smrti.

Čebelarsko društvo Šempeter – Vrtojba

Ulica Padlih borcev 26
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Uroš Podgornik

GSM: 031 688 995
E: ugo.podgornik @ gmail.com

davčna številka: 94695113
TRR: 1010 0005 4699 653

Prostovoljno nepridobitno združenje čebelarjev na območju občin Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba, ustanovljeno leta 1976.

Delovanje društva:

 • na svojem območju organizira in združuje čebelarje,
 • skrbi za izobraževanje čebelarjev in čebelarskega pomladka,
 • za svoje člane organizira oskrbo z zdravili, krmnim sladkorjem in drugimi čebelarskimi potrebščinami,
 • vzpodbuja pridelavo in predelavo zdravih čebeljih pridelkov,
 • v sodelovanju z veterinarji skrbi za zdravstveno varstvo čebel,
 • skrbi za odstranjevanje in saniranje opuščenih čebelnjakov oziroma panjev,
 • za svoje območje sestavi in vodi pašni kataster in pašni red,
 • skupaj z odgovornimi upravnimi organi skrbi za pravilno izkoriščanje čebeljih paš in opraševanje kmetijskih kultur,
 • skupaj z zainteresiranimi organizacijami in posamezniki skrbi in vzpodbuja varovanje in ohranjanje čistega, naravnega okolja ter neguje čebelarsko tradicijo,
 • s kmetijskimi, gozdarskimi, hortikulturnimi in drugimi organizacijami in posamezniki vzpodbuja in širi zasajanje medovitih rastlin,
 • opravlja druge naloge v interesu izboljšanja stanja v čebelarstvu,
 • skladno z društvenimi akti ščiti interese članov.

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje “AJDA” Goriška

Ulica padlih borcev 26
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednica: Drago Kladnik
GSM: 041 904 601 (o društvu)
         040 658 482 ( za nujne primere, pon-pet 15.00 in 17.00)
E:ajda.goriska @ gmail.com
W:www.ajda-goriska.si

davčna številka: 84708948
TRR: 0475 0000 0366 711

Društvo Ajda Goriška sodi v skupino društev Ajda, ki so nastala iz delovnih skupnosti, delujočih v Društvu za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Vrzdenec. Kot samostojno društvo deluje od 2001.


Goriško oljkarsko društvo

Padlih borcev 26
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Vladimir Uršič

GSM: 041 799 851
E: gorisko.oljkarskod @ gmail.com
W: www.god.si

davčna številka: 77951387
TRR: 6100 0001 2209 003

Društvo ustanovljeno leta 2001 svojim članom pomaga pri dostopu do znanja o primernosti terenov za sajenje oljk, o času in načinu sajenja, o sortah oljk, pripravi in obdelavi oljčnika, gnojenju in varstvu pred boleznimi in škodljivci, o času in načinu obiranja, o predelavi oljk in shranjevanju olja, o trženju pridelka in drugo. Od Društva člani lahko pričakujejo, da jim organizira strokovna predavanja, oglede, strokovne ekskurzije in srečanja. Pomembna dejavnost Društva je tudi organizacija in priprava degustaciji in ocenjevanj oljčnega olja ter udeležba na raznih tekmovanjih.

Osnovna funkcija ljubiteljske kulturne dejavnosti je kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost in kakovostno preživljanje prostega časa, torej razvijanje družabnega življenja ob kulturnem udejstvovanju.

Dejavnost ljubiteljske kulture obsega širok spekter različnih oblik kulturnega udejstvovanja, pri čemer sega od ohranjanja tradicij predvsem na področjih folklore, ljudskega petja…, pa vse do najsodobnejših oblik umetniškega izraza. Prav zaradi prostorske razpršenosti in vsebinske raznolikosti je tudi struktura ‘uporabnikov’ pestra, tako po starosti, izobrazbi, osebnih vrednotah …

Društvo žena in deklet Šempeter

Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednica: Elizabeta Blaško
GSM: 041 694 578
W:www.drustvo-dzds.si/opis.php

Folklorna skupina Na placi
Predsednik: Janez Kocjančič
GSM: 031 362 847 Dušan Podgornik

davčna številka: 84371269
TRR: 0475 0000 0455 175

Društvo žena in deklet Šempeter je bilo ustanovljeno 7. maja 2001. Društvo žena in deklet Šempeter med drugim zbira stare predmete, ki govorijo o nekdanjem vsakdanjem življenju, zapisuje šempetrske značilnosti, stare običaje, recepte, besede, imena, anekdote, pripovedke ter vzpodbuja oživljanje starih znanj in spretnosti. Članice sodelujejo na vrtnarskih prireditvah, pri obeleževanju državnih, občinskih in kulturnih praznikov, na borelijadi, furmanskih prireditvah ter na tradicionalnih srečanjih Šempetrov in sejmu svete Elizabete v Romansu. Društvo samostojno organizira tudi razne prireditve s predavanji in nastopi, na katarih članice društva kot dobre gostiteljice pripravijo pogostitev, obiskovalce obdarijo s priložnostnimi darili, s skeči pa poskrbijo za dobro počutje in zabavo.
Od oktobra 2014 je v sklopu drušva zaživela Folklorna skupina Na placi.


Društvo žena Vrtojba

Ulica 9. septembra 137, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednica: Nelka Peloz

davčna številka: 68578253
TRR: 6400 0942 4071 580

Društvo žena Vrtojba je bilo ustanovljeno kot Aktiv kmečkih žena Vrtojba novembra leta 1993. Na vasi in v občini sodelujejo z vsemi društvi, bodisi s peko peciva bodisi s petjem ženskega pevskega zbora. Vsako leto marca organizirajo praznovanje materinskega dne, sodelujejo na razstavi peciva v Novi Gorici, na Boreljadi in skoraj vsaki občinski prireditvi. Do sedaj so v društvu izdali tudi dva koledarja z lokalno tematiko: z domačimi recepti in o vodnjakih v Vrtojbi. Pevski zbor društva žena pa je izdal tudi zgoščenko. Članice v sodelovanju z Video-pro posnele kratek film Vpraš’te našo nono, ki je izšel kot DVD. S tem so želele »zapisati« ljudsko izročilo in tako ohraniti del kulturne dediščine iz lokalnega okolja.


Etnološko društvo Etno_V, Vrtejba

Stjenkova ulica 38
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Bojan Maraž
E:nitnoi_ @ hotmail.com

davčna številka: 80232582
TRR: 6100 0001 9511 315

Etnološko društvo Etno_V, Vrtejba je bilo ustanovljeno leta 2018. Je prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko interesno društvo, katerega skrb je raziskovanje in ohranjanje korenin vasi Vrtojba in njene okolice, njenih prednikov in okoliščin, ki so oblikovale materialno in duhovno zavest vaščanov.


Kulturno umetniško društvo Šempeter

Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednica: Majda Arčon
GSM: 040 353 164
E:info @ kud-sempeter.si
W:
www.kud-sempeter.si

davčna številka: 22138676
TRR: 6100 0001 0683 830

Kulturno umetniško društvo Šempeter je prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem bogatijo kulturno življenje svojega kraja in okolice. Ustanovljeno je bilo leta 1994 v Šempetru pri Gorici. Vsako leto pripravljajo pester in bogat program. V okviru društva deluje Župnijski mešani pevski zbor Šempeter, ki ga trenutno vodi Matjaž Černic, amaterska gledališka skupina, zelo aktivna pa je tudi pustna sekcija.


Kulturno športni klub Zagon

Stjenkova ulica 14
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: David Verlič
GSM:
041 345 348
E:
info @ videofronta.net

davčna številka: 60571025
TRR: 0475 0000 0196 767

Člani kluba sodelujejo pri raznih video projektih, glasbenih dogodkih. Cilj dejavnosti društva je aktivna vključitev mladih pri odkrivanju, spoznavanju in dokumentiranju kulturne preteklosti na prostoru v katerem živijo ter drugih kulturno glasbenih dogodkov. Društvo sodeluje pri projektu »Video mostovi«, v oddaji »Videofronta«… Člani svoje avtorske posnetke pošiljajo tudi po slovenskih festivalih in jih objavljajo na svetovnem spletu.


Likovno društvo Šempeter – Vrtojba

Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Zdenko Šibav
GSM: 041 704 747
E:maximdoo @ siol.net

davčna številka: 78618142
TRR: 0475 0000 1236 510

Likovno društvo združuje ustvarjalce, ki se ukvarjajo s slikarstvom, fotografijo in z drugim likovnim ustvarjanjem. Ustanovljeno je bilo v letu 2006 in od takrat postavlja razstave na razstavnih prostorih v občini tako domačih kot tujih umetnikov. Njihove razstave popestrijo veliko občinskih prireditev. Društvo s svojo dejavnostjo tako prispeva k prepoznavnosti domačih umetnikov.


Mešani pevski zbor ‘Ciril Silič’ Vrtojba

Ulica 9. septembra 137, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Darko Blažica
GSM: 040 661 905
E:

W:www.cirilsilic.si
Zborovodja: Silvan Zavadlav

davčna številka: 20247141
TRR: 0475 0000 0498 340

Mešani pevski zbor “Ciril Silič” Vrtojba deluje od septembra 1945. Zbor je najprej pel v mešani zasedbi, nato dolga leta deloval kot moški pevski zbor in marsikdaj oral ledino na področju zborovske glasbe na Primorskem, leta 1983 pa je medse ponovno povabil primorske pevke in se preoblikoval v mešani pevski zbor. Zelo rad prepeva na različnih prireditvah širom Slovenije in v zamejstvu. Vsa leta se udeležuje revij Primorska poje in Goriški zbori pojo. Čez leto pripravi vrsto nastopov ob krajevnih in občinskih praznikih. Pobraten je z zborom iz Dobove in zamejskim zborom Rupa-Peč. Ti trije zbori izmenično pripravljajo pevske praznike.


Mešani pevski zbor Vrtojba

Ulica 9. septembra 224a, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednica: Nadežda Petarin
GSM: 041 892 999
E:nadezda.petarin @ gmail.com
W:www.mepz-vrtojba.com
Zborovodja: Zdravko Leban

davčna številka: 39566404
TRR: 0475 0000 0615 807

Zbor je nastal leta 1979. Vsa leta zbor vodi Zdravko Leban. V vsem obdobju delovanja so redno in uspešno sodelovali na revijah Primorska poje,   Ceciljanka  v  Gorici ter na Reviji pevskih zborov Goriške, za njimi pa je tudi nekaj uspešnih gostovanj v tujini. Ob vsem tem so se v zadnjih letih še posebej zavzeto povezovali z najrazličnejšimi pevskimi zbori iz Slovenije in zamejstva in skupaj z njimi organizirali celovečerne koncerte.
Vsako leto organizirajo »Martinov koncert« v Vrtojbi in v goste povabijo tudi zbore s katerimi sodelujejo na drugih glasbenih srečanjih in koncertih.


Moški pevski zbor Šempeter

Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Franc Krpan
GSM: 031 808 238
Zborovodja: Miran Rustja

davčna številka: 86551388
TRR: 6100 0000 9277 427

Moški pevski zbor Šempeter pri Gorici je bil ustanovljen leta 1994. Ima 22 članov. Sestavljajo ga v glavnem dolgoletni pevci, saj nekateri prepevajo že petdeset let. Več kot polovica pevce je nosilcev Zlate Gallusove značke. Zbor je deset let po ustanovitvi vodil zborovodja Albin Kogoj, trenutno pa zbor vodi zborovodja Miran Rustja. Zbor ohranja tradicijo slovenske narodne in domoljubne pesmi, goji pesmi starejših slovenskih skladateljev ter partizanske pesmi. Zbor nastopa doma in v tujini. Redno se udeležuje revije Primorska poje, revije pevskih zborov Goriške in revije pevskih zborov društev upokojencev Primorske, oz. Zlate jeseni. Prejel je Vojkovo priznanje Goriške pokrajinske Zveze borcev, Zlato priznanje občine Šempeter-Vrtojba in priznanje zveze društev upokojencev Slovenije.


Športno kulturno društvo Kot v pravljici

Opekarniška cesta 13, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednica: Sara Krošelj
GSM: 041 794 668
E: sara.kroselj @ gmail.com

davčna številka: 24777226
TRR:  0227 5025 9813 024

Osnovni namen društva je razvijanje in izvajanje ljubiteljskih dejavnosti za predšolske in šolske otroke s področja športa, kulture in umetnosti. Ustanovljeno je bilo v začetku leta 2012. Društvo uprizarja razne gledališke igre, organizira delavnice za otroke in druge aktivnosti za najmlajše.


Tojva a.d. 1200 Kulturno društvo Vrtejba

Ulica 9. septembra 139, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Ivan Jedrlinič
Ul. 9. Septembra 139, Vrtojba

davčna številka: 90435176
TRR: 6400 0942 4025 893

Tojva a.d. 1200 Kulturno društvo Vrtejba, ustanovljeno 6. maja 1998. Društvo organizira različne kulturne prireditve kot so Boreljada, Tojvino srečanje ob koncu leta, različne gledališke in glasbene predstave, skrbi za ohranjanje kulturne dediščine kraja in izdaja časopis Tojva. V okviru društva deluje tudi mladinski pevski zbor, pod vodstvom Mojce Maver Podbersič.


Umetniško društvo M&N DC

Laze 50, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Michal Ryszard Rynia
GSM: 040 641 922
E:michalnastja @ gmail.com
W:www.michalnastja.com/company

davčna številka: 69178925
TRR: 0475 0000 1894 946

Društvo je bilo ustanovljeno v letu 2011, program ki ga izvaja pa deluje že od leta 2009. Ustanovitelja Umetniškega društva M&N dance company, sta diplomirala na roterdamski plesni akademiji in s svojimi plesnimi predstavami kot koreografa in plesalca navdušujeta občinstvo doma in v tujini. Kot strokovna pedagoga pa ju vabijo tuje in domače plesne šole. Med drugimi predstavami je bila zelo odmevna plesna predstava Mit in Sence besed, posnet pa je tudi krajši plesni film. Kot koreografa sta sodelovala v baletnem večeru Klasika in Tango SloNarGled Opere in balet Ljubljana. Nastopila sta tudi na Festivalu koreografskih miniatur v Beogradu, kjer sta bila na podlagi predhodne selekcije s koreografijo ‘Chained’ izbrana za tamkajšnji nastop. Nastja in Michal sta bila med 180 koreografi iz celega sveta izbrana za nastop na 25. Koreografskem festivalu v Hannovru in tam kot finalista s koreografijo ‘The Story We Tell’ nastopila na Gala večeru tamkajšnje Operne hiše. Društvo se poleg plesnih predstav ukvarja s plesno vzgojo mladih in jih vzpodbuja k lastnemu plesnemu izražanju.

Društvo upokojencev Šempeter pri Gorici

Cesta Prekomorskih brigad 62/a
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Zdenko Šibav
T:
041 704 747
E: du.sempeter @ gmail.com

davčna številka: 11167122
TRR: 04750 0000834251

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1950 in združuje okrog 590 članov. V okviru društva se izvajajo aktivnosti za starejše občane in zadovoljuje potrebe po dnevnem druženju in različnih aktivnostih. V okviru društva upokojencev deluje tudi balinarska sekcija, druge programe pa izvajajo tudi v sodelovanju s Centrom za dnevne aktivnosti starejših; skupine za samopomoč, delavnice za različne ročne spretnosti, kuharske delavnice, jezikovni tečaji in gibalno rekreativne dejavnosti, ekskurzije … Aktivni člani društva delujejo tudi kot prostovoljci in obiskujejo neaktivne člane ob njihovih jubilejih in drugih praznikih.


Društvo upokojencev Vrtojba

Ulica 9. septembra 137, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Boris Gorkič
E:
gorkicb @ gmail.com

davčna številka: 59712511
TRR: NKBM 04750 0000 0849 577

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1952 in združuje okrog 500 članov. V okviru društva se izvajajo aktivnosti za starejše občane in zadovoljuje potrebe po dnevnem druženju in različnih aktivnostih. V okviru društva upokojencev deluje tudi balinarska sekcija, druge programe pa izvajajo tudi v sodelovanju s Centrom za dnevne aktivnosti starejših; skupine za samopomoč, delavnice za različne ročne spretnosti, kuharske delavnice, jezikovni tečaji in gibalno rekreativne dejavnosti, ekskurzije… Aktivni člani društva delujejo tudi kot prostovoljci in obiskujejo neaktivne člane ob njihovih jubilejih in drugih praznikih.


Združenje borcev za vrednote NOB
Krajevna organizacija Šempeter pri Gorici

Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Dragica Mavrič

GSM: 
E: dragica.mavric @ siol.net

davčna številka: 70633738
TRR: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana 6100 0000 6491 878

ZB za vrednote NOB KO Šempeter, ustanovljen leta 1962, združuje 219 članov iz Šempetra pri Gorici. Društvo se povezuje z drugimi sorodnimi društvi in tudi skupaj z njimi organizira skupna srečanja in izvaja programe. S svojo dejavnostjo društvo ohranja vrednote pridobljene med drugo svetovno vojno, med katere sodi predvsem zavzemanje za enoten slovenski nacionalni prostor, za socialno državo in za mirno sožitje ob meji ter ohranjanje strpnosti in sožitja med ljudmi. V svoje vrste vključuje vedno več mlajših članov, ki niso bili udeleženci NOB, so se pa pripravljeni zavzemati za varovanje in negovanje pridobitev in vrednot tega boja. ZB za vrednote NOB KO Šempeter deluje v okviru Območnega združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica.


Združenje borcev za vrednote NOB
Krajevna organizacija Vrtojba

Zapučke 26a, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Istvan Frančeškin
T: 05 30 36 071
GSM: 041 619 758
E:istvan.f @ siol.net

davčna številka: 70633738
TRR: Delavska hranilnica 6100 0000 6491 878

ZB za vrednote NOB KO Vrtojba, ustanovljena že leta 1947, združuje 180 članov iz Vrtojbe. Društvo se povezuje z drugimi sorodnimi društvi in tudi skupaj z njimi organizira skupna srečanja in izvaja programe. S svojo dejavnostjo društvo ohranja vrednote pridobljene med drugo svetovno vojno, med katere sodi predvsem zavzemanje za enoten slovenski nacionalni prostor, za socialno državo in za mirno sožitje ob meji ter ohranjanje strpnosti in sožitja med ljudmi. V svoje vrste vključuje vedno več mlajših članov, ki niso bili udeleženci NOB, so se pa pripravljeni zavzemati za varovanje in negovanje pridobitev in vrednot tega boja. ZB za vrednote NOB KO Vrtojba deluje v okviru Območnega združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica.


OZVVS Veteran Nova Gorica – Sekcija Šempeter – Vrtojba

Vrtojbenska 21 A
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik sekcije Šempeter – Vrtojba: Janko Lutman
GSM: 031 857 501
E:info @ novagorica.zvvs.si
W:www.novagorica.zvvs.si

davčna številka: 27704718
TRR: NKBM 04750 0000 0573 030

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo “VETERAN” Nova Gorica je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nepridobitno združenje oseb, ki so kot aktivni udeleženci delovali v času priprav vojne za samostojno Slovenijo in v času do izgona JLA iz Slovenije. Združenje povezuje članice in člane z namenom ohranjanja spomina na priprave in vojno za samostojno Slovenijo, ohranjanje spomina Teritorialno obrambo, krepitve domoljubja, krepitve vloge in pomena združenja v družbi ter sodelovanja z veteranskimi in drugimi sorodnimi organizacijami doma in tujini. Območno združenje je bilo ustanovljeno 2. aprila 1998 v Novi Gorici in deluje kot enotna organizacija na prostoru Mestne občine Nova Gorica, občine Brda, občine Šempeter – Vrtojba, občine Renče – Vogrsko in občine Miren – Kostanjevica. V občini Šempeter – Vrtojba deluje sekcija s 125 člani. Člani sekcije vsako leto organizirajo proslavo na Sv. Otu.

Avto karting klub Šempeter

Na Pristavi 29/a
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Žan Humar

GSM: 040 348 099
E: zan.humar@gmail.com
W: www.akk-sempeter.com

davčna številka: 44032684
TRR: 0475 0000 1422 556

Klub je bil ustanovljen leta 2008 in se ukvarja z razvojem kartinga in avto športa. Klub prireja športna srečanja in sodeluje z sorodnimi organizacijami doma in v tujini. Njihovi člani se kot tekmovalci udeležujejo tekmovanj doma in v tujini. Društvo organizira tekmovanja tudi na državnem nivoju in več mednarodnih tekem letno. Vendar pa karting ni omejen le na visoko raven tekmovanja, ampak se po celem svetu izvajajo cenejše oblike prijateljskih, regijskih ali državnih tekmovanj. Ne nazadnje imajo veliko možnosti vsi, tako stari kot mladi, da odkrivajo in se resnično navdušujejo nad osnovno ali športno vožnjo glede na okus in motivacijo.


Društvo ekstremnih športov – DEŠ

Pod Lazami 28, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik:  Andrej Čotar
GSM: 041 683 803
E:desjezakon @ gmail.com
FB: Društvo ekstremnih športov

davčna številka: 76918629
TRR: 6100 0001 5714 056

Društvo je bilo ustanovljeno 2003/2004 z namenom organiziranega druženja ter ukvarjanja z vsemi vrstami športov. Prevladujoči šport je plezanje. Primarni cilj je povečati priljubljenost prostega plezanja med mladimi ter kvalitetna zapolnitev prostega časa.


Društvo ljubiteljev teka Filipides

Zapučke 31, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Miro Vogrič
GSM:
041 322 217
T: 05 303 60 61
E:miro.vogric @ siol.net
W:www.filipides.com

davčna številka: 81358075
TRR: 0475 0000 0573 612 in 0475 0000 0938 429

Društvo ljubiteljev teka (DLT Filipides) je bilo ustanovljeno leta 1992 in deluje na območju občin Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko. Glavna naloga društva je spodbuditi čimveč ljudi: tako mlajših, kot starejših – k čimvečji športni aktivnost – predvsem teku.

 Društvo organizira:

 • teke, predvsem na Primorskem koncu Slovenije (Teki Primorskih novic),
 • razne izlete članov društva na teke (tudi maratone in pol maratone) tako doma, kot tudi v tujino.

S pomočjo ŠZ Nova Gorica je društvo označilo dve tekaški progi (5,5 km in 9,2 km). Progi sta označeni s kilometrskimi oznakami in smerokazi.


Kolesarski klub Pantal

Žnidarčičeva 31
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Matej Mugerli
GSM: 041 430 021
E: info @ kkpantal.si
W:www.kkpantal.si

Davčna številka: 30638534
TRR: SI56 0254 4025 9315 813

Kolesarski klub Pantal iz Šempetra pri Gorici je bil ustanovljen z namenom združevanja ljubiteljev kolesarstva, razvijanja in gojenja rekreativnega ter tekmovalnega kolesarstva, popularizacije tega športa. V klubu se združuje dolga leta tako amaterske tekmovalce kot rekreativce.


Kolesarsko društvo Deš Fleš

Ulica 9. septembra 137, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Rok Stegovec
GSM: 031 810 311

E:desfles @ gmail.com
W:www.desfles.si
FB:https://www.facebook.com/des.fles

Davčna številka: 54304172
TRR: SI 56 6100 0001 2737 514

Kolesarsko društvo Deš Fleš skrbi za razvoj gorskega kolesarstva v občini. Člani društva so aktivni na več področjih. Tekmovalna ekipa se udeležuje tekmovanj v Sloveniji in tujini ter na njih dosega tudi vidne rezultate. Ostali člani pa se ukvarjajo z izdelavo in urejanjem prog ter izdelavo promocijskega foto in video materiala. Društvo organizira tudi kolesarske prireditve in tekmovanja. Med njimi sta tradicionalna mednarodna dirka XC Griči ter najbolj množično obiskana gorsko-kolesarska prireditev v Sloveniji, Kras Kros. Društvo je tudi pobudnik in upravitelj kolesarskega poligona v športnem parku Šempeter, ki ga bo uporabljalo za izobraževanja otrok in mladine ter organizacijo tekmovanj.


Konjeniški klub Partida

Stjenkova ul. 21
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Peter Vilhar
GSM: 041 345 354
E:peter.vilhar @ kate.si

davčna številka: 95411607
TRR: 00275 025724288

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2008 in se ukvarja s športnim jahanjem islandskih konj.


Kotalkarski klub Kristal

Trg ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Danaja Černe
GSM: 031 395 190
E: kotalkanje.kristal @ gmail.com
F: https://www.facebook.com/kotalkarsiklubKristal/

davčna številka : 85425435
TRR: 0475 0000 3393 693

Kotalkarski klub Kristal deluje od meseca oktobra 2017 in nudi otrokom začetne tečaje umetnostnega kotalkanja, nadaljevalne tečaje oziroma redno vadbo rekreativnega kotalkanja, prvenstvena dejavnost kluba pa je tekmovalni šport.


Lokostrelski klub Gorica

Cesta goriške fronte 102
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Damijan Pisk
GSM: 031 735 830
E:lkgorica @ gmail.com
W:www.lk-gorica.si

davčna številka: 93278055
TRR: 6100 0001 9140 775

Lokostrelski klub Gorica so lokostrelski zanesenjaki ustanovili leta 1987. Od leta 2014 ima klub sedež in zunanje letno strelišče v bližini železniške postaje v Šempetru pri Gorici.


Namiznoteniški klub Mahle Letrika Šempeter-Vrtojba

Ul. 9. septembra 132a, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Robert Peršolja
GSM: 041 667 865
E: ntk_isa_vrtojba @ hotmail.com

davčna številka: 41671589
TRR: 0475 0000 0411 040

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1976 in od takrat vzgaja veliko število otrok in mladih v veščinah namiznega tenisa. V klubu so včlanjeni že predšolski otroci, po najvišjih državnih rezultatih pa posegajo tako članski kor mladinski tekmovalci. Klub je tudi zaradi odličnih uspehov svojih članov zelo dobro poznan po vsej Sloveniji. Trenira jih trener Miroslav Tokić, treninge pa izvajajo v telovadnicah OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, v Vrtojbi in v Šempetru.


Rokometni klub Šempeter – Vrtojba

Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

predsednik: Sergij Grmek
GSM: 031 791 666
E:info @ rk-sempetervrtojba.si
W: www.rk-sempetervrtojba.si

davčna številka: 96876301
TRR: 1010 0003 6499 446

Klub je bil ustanovljen februarja 2002 in od takrat do danes se je skozi različne klubske selekcije izmenjalo kar nekaj deklic in deklet, izmed katerih jih veliko vztraja še danes. Klub poleg treniranja tekmovalnih skupin, izvaja krožke na OŠ Miren, OŠ Renče, OŠ Solkan, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, OŠ Šempas in OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici. Treningi skupin, ki tekmujejo v Državni ligi, potekajo v telovadnici Športnega centra HIT v Šempetru pri Gorici. Dekleta pod vodstvom trenerjev Daria Šehović, Igorja Vidmar in Tomaža Krivec uspešno tekmujejo doma in v tujini.


Strelsko društvo »Zdenko Žnidarčič«

Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Manuel Kogoj
GSM: 051 754 932
E:sdzdenkoznidarcic @ gmail.com

davčna številka: 94503524
TRR: 33000 000338475

Strelsko društvo je bilo ustanovljeno leta 2009 in združuje ljubitelje strelstva, od mladincev do veteranov. Strelišče za vadbo in tekmovanja ima društvo v Kostanjevici na Krasu, kjer so organizirani redni treningi, po dogovoru pa se lahko preizkusite v zadevanju v tarčo tudi izven urnika.

Društvo organizira tekmovanja tudi na državnem nivoju in več mednarodnih tekem letno. Člani posegajo po visokih uvrstitvah tudi na tekmovanjih svetovnega ranga.


Športno društvo Mark Šempeter

Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Silvo Kokot

GSM:
041 359 369
E:
ales.sela @ siol.net

davčna številka: 33277192
TRR: 0475 0000 0122 465

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1994. Vsako leto v knjižici objavijo svoj program dejavnosti, kjer so objavljeni načrtovani pohodi. Pohodov se člani udeležujejo zaradi lastnega zdravje, druženja in sprostitve.
Dejavnost: pohodništvo, telovadba, mednarodno sodelovanje, tečaji, redarstvo na proslavah in prireditvah.


Športno kulturno društvo Gas Vrtejba

Ulica 9. septembra 131A, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Dejan Koglot

GSM: 041 308 138
E: info @ drustvo-gas.si
W: www.drustvo-gas.si

davčna številka: SI77846389
TRR: 6100 0001 2886 506

Športno kulturno društvo GAS Vrtejba bilo ustanovljeno leta 2002, v katerem so se zbrali predvsem ljubitelji motociklizma – motokrosa. Člani društva so za svojo primarno ali prvo dejavnost postavili tudi motokros progo. Društvo poleg zelo odmevnih motokros dirk, organiziranih na državnem in mednarodnem nivoju, organizira tudi tradicionalni nogometni turnir, prireja koncerte in druge prireditve in dogodke za mlade in otroke, kot so prireditev GAS poletje, z raznimi avto-moto aktivnostmi, Rock borela in Otroški živ-žav…


Športno društvo tradicionalni karate-do Sakura Šempeter pri Gorici

Bratuževa ulica 16
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednica: Nataša Češčut
GSM: 051 818 710
E: karate.sakura @ gmail.com
W: www.sakura.shoto-kan.si

davčna številka: 40371743
TRR: 0475 0000 1212 163

KD Sakura je decembra 2005 ustanovila skupina 15ih navdušencev, ki jih je združila ljubezen do tradicionalnega shotokan karateja. Od tega leta dalje število članov strmo narašča in društvo se lahko danes pohvali z kar nekaj nosilci naslova državnega, pokalnega prvaka in medaljami iz mednarodnih tekmovanj. Treningi potekajo na OŠ Ivana Roba pod vodstvom izkušenih in kvalificiranih inštruktorjev in glavnim trenerjem Stojanom Šestanom (V. DAN, WSI) pod okriljem združenja Shotokan Akademije Slovenija. Glavni namen delovanja društva je omogočanje in razvijanje športne dejavnosti na območju občine Šempeter-Vrtojba in širše, približati karate, ter na splošno, način zdravega življenja najrazličnejšim starostnim skupinam od 7. leta starosti dalje.
Vse informacije o vpisu, urnikih treningov, dejavnostih ter dosežkih članov društva so objavljene na spletni strani društva.


Športno društvo Triatlon moči

Pod Lazami 23, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Mitja Humar
GSM: 040 132 922

Tomaž Mermolja
GSM: 041 560 360
F: 05 393 01 22
E: triatlon.moci @ gmail.com

davčna številka: 18579515
TRR: 0475 00001028251


Športni klub Pro DC Šempeter

Ulica Andreja Gabrščka 50
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Suzana Mlakar
GSM: 041 708 103
E: prodanceng @ gmail.com
W: www.solaplesa.si

davčna številka: 82730873
TRR: 0475 0000 2236 580

Pro Dance Company Nova Gorica/Šempeter otrokom, mladostnikom in vsem, ki se prvič srečajo s plesom, želijo s svojim delovanjem pokazati, da se iz malega da narediti veliko. Mednje si vedno sprejet z dobro voljo, saj jim je pozitivna energija ključni element povezovanja. Njihov cilj je da se plesalci družijo, zabavajo, delajo nekaj zase, se rekreirajo in s tem oblikujejo svoje telo, se učijo izražati skoz ples in krepijo svojo samozavest.
Vsaka akcija pa za napredek potrebuje kvalitetno izdelan program, ki vpliva na celosten razvoj vsakega posameznika. Pri ProDC gledajo na uspeh plesalca iz dolgoročnega vidika, zato jim je pomembno, da njihovi člani razvijejo ljubezen do plesa in poleg tega tako ples, kot posledično tudi svoje telo, dobro razumejo. Prav zato tečaje vodijo visoko usposobljeni trenerji, ki so na svojem področju strokovnjaki.


Združenje košarkarskih sodnikov Primorske

Pod Lazami 20, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Andraž Lukin
GSM:
040 686 228
E:
andraz.lukin @ zksp.si
W:
www.zksp.si

davčna številka: 29095417
TRR: 6100 0001 1289 692

Združenje košarkarskih sodnikov Primorske je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, v katerem izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje interese v skladu z interesi košarkarskega športa in v skladu z družbenimi interesi. Ustanovljeno je bilo leta 1976 z namenom sojenja košarkarskih tekem in danes deluje na območju občin Ajdovščina, Bloke, Bovec, Brda, Cerknica, Cerkno, Divača, Idrija, Kanal, Kobarid, Komen, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Renče-Vogrsko, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.


Moto klub Kavalir Šempeter – Vrtojba

Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Dominik Hanžič
E: motoklubkavalir @ gmail.com

davčna številka: 75790840
TRR: 0475 0000 2504 979

Ljubezen do motorjev, želja po druženju in sodelovanju je pred leti vzpodbudila idejo o ustanovitvi moto kluba. Ustanovni člani in članice so sprejeli sklep, da se ustanovi klub z imenom Moto klub Kavalair Šempeter-Vrtojba. Zakaj takšno ime? V Šempetru in okolici je bilo razvito svilogojstvo. Med razvojem sviloprejke je tudi gosenica, ki se imenuje kavalir. Članice in čani prihajajo iz Občine Šempeter-Vrtojba ter sosednjih občin, vsem pa je skupno delovanje v društvu, druženje, delitev nasvetov za varno vožnjo in promocija kluba, kot tudi občine Šempeter-Vrtojba.

Turistično društvo Občine Šempeter – Vrtojba

Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Mitja Skočir
GSM: 041 333 022
T, F: 05 393 81 34
E: td.sempetervrtojba @ gmail.com

Davčna številka: 54108063
TRR: 0475 0000 0547 519

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1994.
Dajavnost: turizem in prosti čas, vsesplošna promocija znamenitosti, zgodovine in značilnosti krajev Šempetra pri Gorici in Vrtojbe in predvsem Občine Šempeter-Vrtojba, sodelovanje z drugimi društvi v občini in krajevnima odboroma ob posameznih dogodkih lokalnega značaja.

Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter pri Gorici

Ulica Nikole Tesle 4
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Tadej Devetak
GSM:

Poveljnik: Matjaž Marušič
GSM: 040 979 434

Namestnik poveljnika: Peter Šantak
GSM: 040 417 802
Dežurni gasilec:
040 417 801

T:
05 30 31 815
E: info @ pgd-sempeter.si
W: www.pgd-sempeter.si

Klic v sili: 112

Davčna številka: 26244349
TRR: 05100 8010761948

Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter pri Gorici je bilo ustanovljeno leta 1950. Srce društva je operativna gasilka enota, katera je po kategorizaciji gasilskih enot razporejena v tretjo kategorijo, istočasno pa je osrednja enota v Občini Šempeter–Vrtojba in Občini Renče-Vogrsko.

Preventivne naloge:

 • pregled in popis hidrantov,
 • spoznavanje ulic, zaselkov in izdelava načrta hiš s hišnimi številkami za hitrejše posredovanje v primeru intervencije,
 • organizacija gasilsko-reševalnih vaj,
 • predstavitev gasilstva v občini,
 • sodelovanje s šolami in vrtci,
 • požarne straže.

Operativne naloge:

 • požari na objektih,
 • požari na prevoznih sredstvih,
 • požari v naravi in drugje,
 • tehnične nesreče,
 • posredujemo lahko ob večjih nesrečah v prometu (cesta, zrak, tiri),
 • nesreče z nevarno snovjo kot pomoč poklicni enoti,
 • poplave,
 • potresi,
 • iskanje pogrešanih oseb,

Društvo Soška fronta 1915-1917

Ulica Nikole Tesle 19
5290 Šempeter pri Gorici

Podpredsednik: David Erik Pipan

GSM: 041 541 868
E: info @ drustvo-soskafronta.si
W: www.drustvo-soskafronta.siwww.prohereditate.comj

davčna številka: 12102776
TRR: 0224 1008 7904 694

Društvo se ukvarja s proučevanje in ohranjanjem zapuščine 1. svetovne vojne. Ustanovljeno je bilo 26. marca 1993 na pobudo skupine občanov, ki se ukvarjajo s proučevanjem obdobja 1. svetovne vojne, še posebej pa soške fronte, ki je na začetku 20. stoletja usodno zaznamovala kraje ob reki Soči. Člani društva skrbijo za proučevanje in ohranjanje zapuščine 1. svetovne vojne; zbiranje, evidentiranje, vzdrževanje in hranjenje predmetov; fotografiranje in kartiranje prizorišč 1. svetovne vojne; evidentiranje pomembnejše nepremične kulturne dediščine soške fronte; organiziranje ekskurzij, srečanj, predavanj, razstav in tečajev; vodenje po prizoriščih soške fronte; izdajanje publikacij in drugih tiskov itd.

V društvu deluje tudi Skupina GSR2 – 2. gorski strelski polk z namenom, da obuja, ohranja in neguje zgodovinski spomin na to enoto in osvešča javnost o njenem zgodovinskem pomenu.


Radioklub Burja

Podmark 38
5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Kristjan Kodermac
GSM: 041 377 486
E: radioklub.burja @ gmail.comi
W:
www.s51wnd.si

davčna številka: 70382468
TRR: 6100 0001 5283 182

Radioklub Burja je eden najmlajših in najmanjših radioklubov v Sloveniji, ustanovljen leta 2002. Društvo združuje posameznike z območja Vipavske doline, ki se ukvarjajo z različnimi aktivnostmi s področja radijske tehnike, telekomunikacijami, elektrotehniko, elektroniko.

Člani društva so aktivni v številnih mednarodnih radioamaterskih tekmovanjih, kjer dosegajo odlične rezultate. Že od svojega nastanka aktivno sodeluje z občinskim štabom Civilne Zaščite v občini Šempeter-Vrtojba. V letu 2010 je tudi prejel priznanje “Bronasti znak Civilne Zaščite”.

Skip to content